سلامم را تو پاسخ گو ...

شهریور  80 بود 

 گوشه ی دفترم نوشتم:

 

من آن ستاره ی صبح ام که در پگاه ماندمــــــ

 

در شهریور نود هم

آمده ام بگویمــــ

حرف مرد یکی است

 

من آن ستاره ی صبح ام که در پگاه ماندمــــــ

/ 5 نظر / 12 بازدید
سالی

تازه کلی باید از خدات باشه که دخترونه باشی:دی امیدوارم اینجا بیشتر ببینیمت

باران

[گل]

شیرین

آدم باید خیلی مرد باشه که ده سال پای حرفش بمونه آدم ها این زمانه مردهای یک ساله هم نیستند