سهم من از خوشه ها؟

در روزگار سهمیه بندی محبت

          در سالهای هدفمند شدن> بودن ها

                              در واپسین روزهای سردرگمی

                                        در پست های بی کامنت و نظر ...

...

خوشه چین محبتم

فقط نمیدانم خوشه چندم هستم؟

/ 3 نظر / 13 بازدید
سالی

محبت خوشه نمیشناسه محبت میباره گاهی ما خودمون دور میایستیم گاهی هم ابرا مشغول باران سازیند باید منتظر موند (هدفمند شدن بودنها ترکیب عالی شد سهیل[چشمک])

بزرگ فیلسوف کوچک

خونه نو مبارک.[گل] حالم خوب شد میام اگر چیزی داشتم برای گفتن می نویسم [لبخند]

رادین

عمو سهیل نمینویسی؟ دلمان برایتان تنگیده شده