تعال

حوالی یک قبرستان - شانزده - قبر بلند

 
 
 
یا شیخ
منم سهیل، سهیل

در انتهایِ همان گودالِ سیاه
دستانم به دست ات نمی رسد.
و نیم صدایی می شنوم:

تعالَ یا سهیل
تعال


.
مزارِ مرحوم انصاری همدانی - گلزارِ علی بن جعفر قم - شهریورِ نود
/ 4 نظر / 10 بازدید
باران

اما گاه همان گذشت را باید از سر گرفت خاصیت ماندگاری همین است :)

باران

منظورم این نبود که شروعی تازه باشد از جایی تازه.. گاه مرورش می شود ادامه ی راهی که رفت ای بی بازگشت و دوباره

طاعون زدگی

گاهی آدم از همین تعالی خسته می شود . گاهی دلش می خواهد برگردد به قبل . دلش همان هوای قهوه را می کند . اصلش خاصیت انسان این است که هیچ وقت اینی را که هست دوست ندارد

طاعون زدگی

گاهی آدم از همین تعالی خسته می شود . گاهی دلش می خواهد برگردد به قبل . دلش همان هوای قهوه را می کند . اصلش خاصیت انسان این است که هیچ وقت اینی را که هست دوست ندارد