سه گانه یِ جنگ

دو  - آمده بودم برای خاطرى صلح

 

آمدم تو را که بگویم از
صلح
دوستی و صفا
روابط مسالمت آمیز
پاسداشتِ حرمت انسان به ما هو انسان
چکنم
ز
دستِ
چشمهایت
که یک تنه
جنگ جهانیِ دوم است.

.

.

سه - 14 سپتامبر

 

تمامِ آنچه رخ داد
یک شبیخون بود
بی مقدمه
مثل همیشه ناگهان
چیزی شبیه عشق
چیزی شبیه اشک

/ 2 نظر / 25 بازدید
باران

هیهات از آن روزی که جنگ به از صلح شود.. زیبا نوشتی این که دیگر گفتن ندارد

نورا

چکنم ز دستِ چشمهایت که یک تنه جنگ جهانیِ دوم است دست چشم تن زیبا کنار هم قرار گرفتند