منولوگ

خیره می شوم؟ خوب می کنم، گستره تصویری خودمم است، میخوام تا غروب بعد هم تا صبح، همینطور خیره بمانم، اینکه در سقف خبری نیست، مشکل توست، اصلن برای من خبرهایی است، حالا که اینطور شد، از این به بعد، حرف زدن ِ توی دستشویی را به باقی خل و چل بازیهایم اضافه می کنم، زودتر دق کنی به این وخت ِ عزیز

/ 0 نظر / 20 بازدید